BERT begrijpt je content nóg beter

Google verandert zijn algoritmes continu. Maar soms vindt een grote update plaats, zoals eind oktober 2019 toen Google BERT aankondigde. Dankzij BERT kan Google de betekenis van woorden in een zoekopdracht beter begrijpen en daardoor gerichtere zoekresultaten presenteren.

Zoekopdrachten bestaan steeds meer uit vragen (denk aan voice search) of uit een reeks zoekwoorden (long tail). Google wil grip krijgen op deze meer natuurlijke taal waarmee mensen zoeken. Om tot betere zoekresultaten te komen gebruikt de machine NLP (Natural Language Processing), die de samenhang tussen woorden in een tekst analyseert.

BERT gaat een stap verder door NLP nog slimmer in te zetten. Zo worden alle woorden, inclusief voorzetsels en spreektaalwoorden in een zoekopdracht meegewogen. Daardoor kan de zoekmachine beter inschatten of de zoekintentie overeenstemt met de inhoud van de tekst. Het relateren van woorden in een context gebeurt aan de hand van zogenaamde transformers. BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers.

Hoe speel je in op de BERT-update?

De enige manier om effectief op BERT in te spelen, is door goede content te schrijven die tegemoet komt aan de zoekintenties van je doelgroepen. Schrijf voor je gebruikers, formuleer in natuurlijke taal.

De volgende, klassieke tips hebben door BERT alleen maar aan relevantie gewonnen. Ze leveren betere zoekresultaten op en de kans op vertoning van featured snippets op de resultatenpagina.

Schrijf voor de lezer (niet voor de zoekmachine)

Schrijf goed leesbare teksten, zonder ingewikkelde zinsconstructies en verwijswoorden. Geef gerichte antwoorden op mogelijke bezoekersvragen. Gebruik ook synoniemen en andere woorden die de inhoud van je boodschap ondersteunen. Omdat Google steeds beter in staat is om woordpatronen te herkennen, vergroot je daarmee de relevantie van je belangrijkste zoekwoorden.

Gebruik betekenisvolle opmaak

Gebruik structuur en opmaak in teksten om betekenis te geven aan de inhoud. Gebruik de daarvoor bestemde knoppen in de cms-editor om onderdelen als kop, tussenkoppen, alinea’s en opsommingen te markeren.

Zorg voor een duidelijke structuur

De navigatiestructuur is een afspiegeling van het aanbod op je site. Zorg voor een duidelijke structuur en voor menunamen en URL’s die op het zoekgedrag inspelen. Daarmee geef je de spiders van Google snel en gemakkelijk inzicht waar de pagina’s van je site over gaan.

Een interessante bron over Google-updates is MOZ, zie What is BERT?

Meer weten over effectief schrijven voor de zoekmachine? Bekijk de training SEO-copywriting.