De synthetische generatie

Welke invloed hebben digitale media op het leven van jonge mensen? De relatie tussen nieuwe media en de ‘formatieve jaren’ komt uitgebreid aan bod in het rapport ‘De synthetische generatie’. Het rapport verscheen voorjaar 2019 en is onderdeel van het project ‘Digital Happiness’ van Sogeti.

Niet online of offline, maar on life

Volgens het rapport is de jeugd niet langer ‘online’ of ‘offline’, maar is ze ‘on life’. Het scheiden in digitaal en niet digitaal is voor deze generatie een improductieve gedachte. Wat het echte leven en het digitale leven is, kan deze synthetische generatie niet meer uitleggen. Alles is echt. En alles is in zekere mate nep. Dat besef van ‘echt/nep’ is kenmerkend.

Kinderen van nu vertellen zelf hun verhaal. Aan elkaar, dagelijks, en soms financieel ondersteund door bedrijven. Dan zijn ze ‘influencers’. Ze manipuleren de beeldvorming over zichzelf via Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok of Houseparty. Ze tellen de likes op hun YouTube-filmpjes en leren dat je mensen kunt indelen in volgers en gevolgden. De actieve rol die de nieuwe generaties achter het scherm spelen – ook in commerciële zin – maakt ze bewust waar ze deel van uitmaken.

Infuencen: binnenstromen in andermans wereld

Influencen is de gewoonste zaak van de wereld voor deze generatie. Om meer grip te krijgen op wat deze generatie beweegt, beschrijft het rapport vier populaire influencerstromingen:

  • Mukbang: eten voor de camera
  • ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response): een nieuwe vorm van meditatie en intimiteit
  • YY: lifestreamen op grote schaal op de Chinese website yy.com
  • E-sports: kijken naar mensen die gamen

Maak ook kennis met deze doelgroep, download het rapport bij Sogeti.

De synthetische generatie
Auteurs: Menno van Doorn, Sander Duivestein, Thijs Pepping.
Het rapport is onderdeel van de serie Digital Happiness.
Een uitgave van VINT, onderdeel van SogetiLabs, onderdeel van Capgemini.